Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , ,

ΕΛΤΑ

Greece48
ΕΛΤΑ – 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1947 – 2007 (λεύκωμα)

Δημιουργία ειδικού λευκώματος – αφιέρωμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τα 60 χρόνια από την ύψωση της Ελληνικής σημαίας στα Δωδεκάνησα.

Το υλικό και τα κείμενα έγραψε και επιμελήθηκε ο Κων/νος Κογιόπουλος.

Έκδοση των ΕΛ.ΤΑ. , 2007.

United-Kingdom48

Creation of a special album – tribute by Hellenic Post for the 60th anniversary of the Greek flag hoisting in Dodecanese.

Text was written and redacted by Konstantinos Kogiopoulos.

A 2007 publication by the Hellenic Post.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ – SAMPLE PAGES

ΕΛΤΑ-1 ΕΛΤΑ-1Α ΕΛΤΑ-1Λ ΕΛΤΑ-2Λ ΕΛΤΑ-3 ΕΛΤΑ-4Λ ΕΛΤΑ-5Λ ΕΛΤΑ-6Λ ΕΛΤΑ-7Λ ΕΛΤΑ-8Λ ΕΛΤΑ-8ΛΛ ΕΛΤΑ-9Λ